Kişisel Verilerin Korunması KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Kolay Dil Eğitim ve Bilişim Hizmetleri ltd. şti.” tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Kolay Dil Eğitim ve Bilişim Hizmetleri ltd. şti” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı:

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için sizinle iletişim kurmak amacıyla; çağrı merkezi ve sms-mailing hizmeti aldığımız veri işleyen iş ortaklarımızla, fiziksel sunucu hizmeti aldığımız veri işleyen iş ortağımızla, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde ad-soyad ve iletişim verileriyle sınırlı olmak üzere  kullanılacaktır.


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kolay Dil Eğitim ve Bilişim Hizmetleri ltd. şti.’ye ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla, başvuru formu doldurmak suretiyle basılı kopya (hardcopy) olarak otomatik olmayan yollarla işlenecektir.5. KVKK Kapsamında Haklarınız:

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Şirketimize başvurarak,


Başvuru formu için lütfen tıklayınız

© Copyright 2020- 2023 seviyetespit.net | Tüm hakları saklıdır.  ingilizce seviye testi | almanca seviye testi