Yabancılar İçin Türkçe Testi

  • 1) Senin de sözünde durup mektup ------- eminim.
  • 2) Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya -----------, müzikal ve teatral formda bir sahne ------------.
  • 3) Akademi Ödülleri, diğer adıyla Oscar, dünyada ---------- bilinen film ödülüdür.
  • 4) Gök bilimi evrende bulunan ----------- çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini --------- birbirleriyle etkileşimlerini inceler.
  • 5) Özellikle kitapçılarda psikoloji bilimi ----- ayrılmış bölmelerine göz atacak olursak kitapların birçoğunun "NLP" teknikleriyle hayat kalitemizi yükseltme vaadinde bulunduğuna
  • 6) "NLP" teknikleriyle hayat kalitemizi yükseltme vaadinde bulunduğuna -----.
  • 7) Bazı dillerde renkleri tanımlamak için pek çok sözcük bulunurken, ---------------.
  • 8) Uçak inişe geçince, uçuş güvenliğiniz için -----------.
  • 9) (I) Moda, Latince modo sözcüğünden gelir. (II) Bu sözcüğün Latince anlamı “hemen şimdi”dir. (III) Bununla beraber, Ġtalyanca'da “geçici yenilik” anlamına gelmektedir. (IV) Latince Ġtalyanca’dan daha köklü bir dildir. (V) Günümüzde ise moda sözcük anlamıyla “tüketim eğilimlerini belirleyen toplumsal anlayış” olarak tanımlanmaktadır